اعصاب و روان

آیا طب سنتی، بیماری‌های اعصاب و روان را مورد بررسی قرار می‌دهد؟بر اساس طب سنتی، عوامل خارجی و داخلی در تغییر اخلاط و مزاج ما دخالت می‌کنند. این عوامل موجب حفظ یا از بین رفتن سلامت ما می‌شوند. بدن انسان از سه بخش تشکیل شده است:

 • اعضای صلب و فشرده بدن
 • مایع و سیال که همان اخلاط است
 • لطیف و بخارگونه که روح طبی نام دارد


بخش مهمی از تقویت جسمانی و نفسانی ما وابسته به روح است. روحیات یک فرد می‌تواند بر بدن تأثیرگذار باشد. به طور مثال، بیماری زخم معده بسیاری از اوقات منشأ روحی دارد. همچنین کسی که دچار یبوست است به احتمال زیاد دچار افسردگی خواهد شد. ابن سینا در کتاب قانون می‌گوید، کبد مرکز اخلاط و قلب کانون کنترل روح است.

بیماری‌های اعصاب و روان از دیدگاه مزاج شناسی و اخلاط چهارگانه چگونه بررسی می‌شوند؟شناخت مزاج در درمان بیماری‌های اعصاب و روان مؤثر است. زکریای رازی علت بیماری‌های اعصاب و روان را خشکی مزاج می‌داند. همچنین به گفته وی این بیماری‌ها ناشی از ازدیاد خلط سوداست. منشأ ازدیاد سودا می‌تواند در مغز یا خون فرد باشد.

منظور از اسباب سته چیست؟اسباب سته شامل ۶ اصل ضروری است. دانشمندان طب سنتی معتقدند این ۶ اصل تا حد زیادی می‌توانند عوامل حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری‌های اعصاب و روان را کنترل کنند. اسباب سته عبارتند از:

بدین ترتیب، با رعایت تعادل در موارد فوق می‌توان از بروز بیماری‌های اعصاب و روان جلوگیری کرد.

کدام بیماری‌های اعصاب و روان را می‌توان به کمک طب سنتی درمان کرد؟


با رعایت راهکارهای طب سنتی می‌توان بیماری‌های زیر را درمان یا کنترل کرد:


 • افسردگی
 • حملات پانیک
 • وسواس فکری و عملی
 • هراس یا فوبیا
 • دو قطبی
 • تپش قلب
 • پرخاشگری
 • اضطراب
 • کابوس شبانه

واتس اپ

فرم تماس

(+۹۸) ۹۱۲۹۲۲۶۱۷۱